Bas Rijschool

 Maakt meer bereikbaar ....

Lespakketten

(alle genoemde prijzen zijn incl. btw.en geldig m.i.v. 1-1-2019, tot herroeping)

 

  • Pakket 1: ......................... 20 lessen (incl. paktijkexamen) ...............€ 1.030,00 (of 3 x € 360,00) *

  • Pakket 2: ......................... 30 lessen (incl. paktijkexamen) ...............€ 1.435,00 (of 4 x € 378,00) *

  • Pakket 3: ......................... 40 lessen (incl. paktijkexamen) ...............€ 1.840,00 (of 4 x € 485,00) *

  • Tussentijdse toets (TTT) (ca. 50% hogere slagingskans en aanbevolen door het CBR) ....... 155,00

 

 (Let op! Termijnbetaling is ca. 5% duurder dan betaling in één keer)


Toelichting op de lespakketten

  • Lespakket 1

 is een basispakket en alleen geschikt voor zéér talentvolle leerlingen of voor leerlingen die al eerder hebben gelest.

  • Lespakket 2

 sluit al iets meer aan bij de gemiddelde leerling.

  • Lespakket 3

 wordt door het CBR als gemiddeld aantal benodigde lessen beschouwd.

  • Tussentijdse toets (TTT) wordt aangeraden door het CBR. Een TTT is een officieel proefexamen bij het CBR en wordt volledig uitgevoerd alsof het een echt examen is. Als de leerling tijdens de TTT twee van de bijzondere verrichtingen (zoals bijv. parkeeropdracht, omkeeropdracht of hellingproef) voldoende uitvoert, hoeft tijdens het echte praktijkexamen geen bijzondere verrichting meer te worden gedaan. Na afloop van de TTT hoort de leerling precies waar eventueel nog verbeteringen gewenst zijn of dat het voldoende was om voor een echt praktijkexamen te kunnen slagen. Door de TTT wordt een leerling dus extra goed voorbereid op het praktijkexamen, waardoor het praktijkexamen met veel meer vertrouwen kan worden afgelegd.

Uit onze praktijk blijkt dat een leerling door een TTT zo'n 50% meer kans maakt om bij het 1e praktijkexamen in één keer te slagen.

Uiteraard kan elk lespakket worden uitgebreid met losse lessen. Een losse les kost € 45,00.

Elke les duurt minimaal 60 minuten.

Voorwaarden bij lespakketten:

Ingeval van termijnbetaling vindt de 1e termijnbetaling vóór de eerste les plaats. De 2e, 3e en evt. 4e betaling resp. na 1, 2 en 3 maanden.

Indien onverhoopt door ernstige ziekte of overlijden van de leerling niet alle lessen kunnen worden gevolgd van een reeds betaald lespakket, zal prorata restitutie van betalingen plaatsvinden.

   

Proefles

Misschien wilt u liever eerst één les proberen voordat u een definitief besluit neemt om bij ons te gaan lessen. Dat kan héél voordelig; u betaalt voor deze proefles slechts €15,00. 

Door deze proefles leert u de rijinstructeur, de manier van lesgeven en de auto kennen. Uiteraard is deze proefles echt geheel vrijblijvend. Vraag dus gerust een proefles aan via het contactformulier.                                    

ContactformulierOverige tarieven 

     Praktijk-(her)examen (B)

        €  235,00 (incl. gebruik lesauto en 1 uur vooraf rijden)

     Tussentijdse toets (B)

        €  155,00  (incl. gebruik lesauto)

     Praktijk-(her)examen faalangst (B)

        €  285,00 (incl. gebruik lesauto en 1 uur vooraf rijden)

   Nader onderzoek rijvaardigheid (B)

     €  260,00 (incl. gebruik lesauto en 1 uur vooraf rijden)